Waanrode

Streekproducten-Kerst-markt op 4 december 2022

-----------------------------------------------------------------------

Op zondag 4 december organiseert de Culturele Dorpsraad van Waanrode, in samenwerking met Straffe Streek, na een corona-onderbreking van twee jaar, van 13u30 tot 18u IN zaal Bergendal (Grote Vreunte) zijn tiende Streekproducten-kerst-markt.

De Culturele Dorpsraad van Waanode nodigt, als streekproducent van de rozenlikeur ‘Waanrode’, samen met collega’s-producenten van streekproducten uit Vlaams-Brabant, iedereen van harte uit op deze Streekproducten-kerstmarkt, die u kennis wil doen maken met streekproducten uit Vlaams-Brabant via allerlei (gratis) proevertjes en u reeds in de kerstsfeer wil brengen. Deze markt biedt de kans originele streek- en andere producten aan te kopen voor de komende kerst- en nieuwjaarsdagen.

Tijdens deze Kerstmarkt zal Sinterklaas ook alvast van de partij zijn en een bezoek brengen aan de aanwezige kinderen.

De inkom is gratis en iedereen is van harte welkom. Omdat het de tiende editie is zullen alle aanwezigen bij het binnenkomen kunnen deelnemen aan een ‘Rad van Fortuin’ dat meer dan 400 prijzen voorziet. Ook worden onder de aanwezigen om het uur waardevolle prijzen verloot.

Dit event wordt georganiseerd met financiële steun van Straffe Streek.

Info: e-mail: dorpsraad.waanrode@scarlet.be – 0495 32 87 30

www.straffestreek.be/evenementen/tiende-streekproducten-kerstmarkt-te-waanrode-1

 

Straffe streek2CDW kerst01 HUK6110webStraffe streek1

Straffe streek3

 

Kerstconcert op 18 december 2022

--------------------------------------------------

Als afsluiter van het werkjaar 2022 vindt, na twee jaar corona-onderbreking, op zondag 18 december om 19 uur het zevende Kerstconcert plaats in de kerk, met allerlei Vlaamse  en andere kerstliederen en een fantastisch en oogverblindend lichtspektakel, totaal anders dan in de vorige edities. Het wordt weer een prachtig en uniek gebeuren. Verschillende zangers en zangeressen, zoals o.a. Sanne en Jeroen, Lieve Ké, Mario en Jan Geenen, Michel en Kevin Jordens en trompettist Guy Verkoeyen zegden reeds hun medewerking toe. Michel en Kevin Jordens nemen de totale organisatie van het gebeuren op zich. Bruno Wouters staat in voor de verlichting en de klank van het gebeuren. Hou deze avond alvast vrij want het wordt opnieuw weer mooi en de moeite waard om er aanwezig te zijn.

Kerstconcert1 Kerstconcert2Kerstconcert HUK4495 002

NIEUW: WHATSAPP-GROEP ‘WAANRODE in NOOD’ (WiN)

---------------------------------------------------------

SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN!

Op initiatief van de Culturele Dorpsraad Waanrode vzw wordt, met de steun van Politie Hageland, een nieuwe Whatsapp-groep ‘Waanrode in Nood’, afgekort in WiN, opgericht en door deze in de toekomst ook beheerd.

Deze whatsapp-groep staat enkel open voor inwoners van Waanrode.

Deelnemers aan deze groep verbinden er zich toe zich te houden aan de volgende afspraken:

-de whatsapp-groep wordt enkel gebruikt voor noodgevallen, waarbij er hinder is in het verkeer en men best een alternatieve wegroute zoekt. Deze noodgevallen kunnen zijn:

      -wateroverlast op straat

      -stormschade (vb. boom op straat)

      -verkeersongeluk

      -brand

      -loshangende stroomkabel op weg

      -loslopende dier(en)

      -beschadigd wegdek (vb. door hitte)

-de whatsapp-groep wordt niet gebruik voor melding van activiteiten, reclameboodschappen, verloren huisdieren of voorwerpen, politiecontroles

-vereiste bij melding van noodgeval in Whatsappgroep: eerst de hulpdiensten (112 of 100 of 101: politie) verwittigen alvorens de boodschap wordt gepost in de whatsappgroep

-bij melding in whatsappgroep: duidelijk locatie (straat) vermelden + ‘hulpdiensten zijn verwittigd’

-bij vaststelling dat noodsituatie is opgeheven kan hiervan ook melding worden gemaakt via een nieuw bericht (hoeft niet door dezelfde persoon te gebeuren)

-er worden geen commentaarmeldingen gepost m.a.w. in de praktijk wordt gestreefd naar 1 melding bij (begin van) noodsituatie en 1 afmelding van de noodsituatie.

-wie zich inschrijft voor deze Whatsappgroep geeft hiervoor omwille van de GPDR-wetgeving zijn naam, adres en gsm-nummer op. Deze gegevens worden door de Culturele Dorpsraad Waanrode vzw enkel bewaard voor het doeleinde van de Whatsappgroep.

-Inschrijven kan men via onderstaande strook te mailen naar dorpsraad.waanrode@scarlet.be of binnen te leveren bij:

Jan Vander Velpen, voorzitter, Oude Diestsestraat 2

Rik Tombeur, ondervoorzitter, Boterbergstraat 29

Dani Haesevoets, secretaris, Eindesstraat 17

Danny Huygens, penningmeester, Molenstraat 10

-Ten allen tijde kan men zich uitschrijven via een mailbericht naar dorpsraad.waanrode@scarlet.be

Inschrijving Whatsappgroep ‘Waanrode in Nood’

Naam en voornaam: ………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………

3473 Waanrode

wenst deel te nemen aan de Whatsappgroep ‘Waanrode in Nood’ (WiN) en heeft kennis genomen van de afspraken hieromtrent.

Mijn gsm-nummer is ………………………………………….

Datum + handtekening: ………………………………………

Pastorietuin als ‘Tuin van verstilling’

---------------------------------------------------------

De pastorietuin van Waanrode werd omgetoverd tot een ‘Tuin van verstilling’. Een gezamenlijk initiatief van de Kerkraad Kana en de Culturele Dorpsraad, waarbij op de medewerking kon  gerekend worden van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

De kerkraad Kana-Kortenaken wilde de pastorietuin van Waanrode omtoveren tot een 'Tuin van verstilling'. Een must in deze jachtige tijden!  Om het proces in goede banen te leiden hebben ze beroep gedaan op Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Samen met de leden van de kerkraad en het bestuur van de Culturele Dorpsraad werden door het Regionaal Landschap de bestaande structuren en historische beplantingen in kaart gebracht en een nieuw plan opgemaakt. Vorig jaar werd al een deel van de muur van de pastorij gerestaureerd door IGO. In de winter werden door De Winning VZW allerlei voorbereidende werken uitgevoerd: verwijderen van ongewenste planten, het beheer van oude historische planten, herstellen van enkele hagen, het plaatsen van klimhulp voor klimplanten, het maaien van de boomgaard en planten van struiken en bomen. Ook de vijver werd onder handen genomen: het maaien van de oevers en enkele struiken werden verwijderd.

Al vanaf het begin is de Culturele Dorpsraad met veel enthousiasme betrokken bij het project. Vrijwilligers uit de kerkraad en de Dorpsraad hebben de rozenperken gesnoeid, het onkruid gewied in de plantenvakken en plantenborders aangeplant. Na de aanplant werd de blote aarde bedekt met houtsnippers. Zo hopen we het onderhoud in de eerste jaren te kunnen beperken. De paden werden opnieuw opgeharkt en aangewalst zodat ze opnieuw goed begaanbaar zijn. Met houtsnippers werd een nieuw wandelpad gemaakt tussen de oude beuken en de vijver.

Eén van de vrijwilligers heeft een héél bloemrijke tuin en schonk 450 vaste planten en/of bloembollen om te gebruiken in de plantenborders. Samen met nog 620 extra vaste planten die met projectsubsidies van de Koning Boudewijnstichting en het Leaderproject werden aangekocht, komen we op een totaal van maar liefst 1070 extra planten in de pastorijtuin! Met de nieuwe plantenborder wordt de tuin in de toekomst alvast een kleurrijk en geurrijk geheel.

Op verschillende plaatsen zijn rustplekken en panelen met stilteteksten voorzien, naast de Troostplek, een initiatief van Ferm voor de coronaslachtoffers, die er ook een plaats heeft gekregen.

Vanaf vrijdagavond 24 juni is de pastorietuin als ‘Tuin van verstilling’ en de Ferm-Troostplek voor iedereen toegankelijk om er een kijkje te komen nemen en te genieten van…stilte.

Het project kreeg de steun van de Koning Boudewijnstichting en werd erkend als een Leaderproject, waardoor het ook een provinciale en Europese ondersteuning en erkenning geniet.

afbeelding

 

CULTURELE DORPSRAAD stelt te koop

---------------------------------------------------------

Het bestuur van de Culturele Dorpsraad heeft beslist volgende elektriciteitswaren te verkopen aan de volgende vastgestelde prijzen:

- 1 Bedrijfsverdeelkast : ingang 63 A met schraag; met 5 stopcontacten -  380 V - 32 A, 4 stopcontacten 380 V – 16 A en 3 stopcontacten 220 V (blauw – aansluiting met adapter voor gewone aansluiting):    500 €

- 2 Verdeelkasten : ingang 32 A - 380 V met 12 stopcontacten 220 V en 1 stopcontact 380 V – 32 A      250 €/stuk

- Elektriciteitskabels:

- 32 m lengte – 380 V – 32 A 130 €

- 11 m lengte – 380 V – 32 A   60 €

- 14 m lengte – 380 V – 32 A   70 €

- 10 m lengte – 380 V – 16 A   30

- 4 halogeenlampen 1000 W – met lamp 5€/stuk

- 11 halogeenlampen 500 W  - met lamp 2€/stuk

- Verlichtingskabels

1      -  9,60m met 3 fittingen (choquets)      20 €

2      -  8m   zonder  fittingen                       12 €

3      – 10m zonder  fittingen                       15 €

4      – 10m zonder  fittingen                       15 €

5      -  20m  met 12 fittingen (choquets)    40 €

6      -  15m met 18 fittingen (choquets)     40 €

7      -  19m met 35 fittingen (choquets)     80 €

- 3 stekkers 380/415 V – 63A             15 €/stuk

- 1 stekker 240/415 V – 16A                 8 €

- 1 stekker opbouw 240/415 – 32A      9 €

- 1 stopcontact 400 V - 32A – 3-polig   5 €

Ook volgende plastiekmaterialen worden te koop aangeboden aan de volgende vastgestelde prijzen:

- 100 plastieken vorken:  2 €

- 350 plastieken messen: 2 €/100

- 870 grote plastieken borden: 4 €/100

Wie interesse heeft in één van deze aanbiedingen, neemt best snel contact met voorzitter Jan Vander Velpen (0495 32 87 30).

Rozenlikeur in nieuw kleedje

----------------------------------------

Al enkele jaren verkoopt de Culturele Dorpsraad de ‘rozenlikeur van Waanrode’. Een lekkere drank in langwerpig-kunstige flesjes van 50 cl en 20 cl. Sinds dit jaar is het flesje van 20 cl veranderd: het is voortaan een mooie kubusvormige fles, maar de inhoud blijft even lekker als vroeger. De rozenlikeur is te verkrijgen aan resp. 15 en 10 euro bij de bestuursleden van de Culturele Dorpsraad en in de Hoevewinkel langs de Oude Tiensestraat. Daar kan je de fles ook laten mee verpakken in een fruit- of groentekorf als geschenk. 

MAANDBLAD 'DE TUINHIER'

-----------------------------------------

‘De Tuinhier’ (vroeger 'De Volkstuin') is een interessant en kwaliteitsvol maandblad, dat handelt over het reilen en zeilen van de tuin. Zowel de groenten-, de fruit- als de bloementuin. Met zorgvuldig gekozen beeldmateriaal (in kleur), een frisse lay-out en een bijhorende lidkaart, die u op vele plaatsen kortingen geeft en dus nog geld opbrengt. Ook is er een rubriek voor bloemenschikkers en eentje voor de kinderen.

De kostprijs voor dit tijdschrift bedraagt slechts 19 euro voor 11 nummers. Dit is een kortingsprijs, voor wie een abonnement op dit tijdschrift neemt via de Culturele Dorpsraad.

Wie een abonnement wenst op dit interessante tijdschrift, kan dit bestellen bij de voorzitter (Oude Diestsestraat 2 – 0495 32 87 30) of via overschrijving van 19 euro op het banknummer BE97 7344 0313 6049 van Culturele Dorpsraad Waanrode, met vermelding ‘abonnement Tuinhier’.

Zeer warm aanbevolen aan alle tuin-, bloemen- en plantenliefhebbers!