Waanrode

Koor Echo uit Bielsko-Biala (P)

SPECIALE BANDEN MET POOLS KOOR "ECHO”

Kerstmis 1987. Het Poolse koor ‘Echo’ uit Bielsko-Biala is voor de eerste maal in Waanrode op bezoek. Ze kwamen toen nog van achter het ijzeren gor­dijn. In 1990 kwamen ze, ter gelegenheid van de Bloemenfeesten, terug als meer vrije men­sen. De vriendschapsbanden, die met dit koor werden gesmeed, werden steeds hechter en het gevolg hiervan was... dat het koor inmiddels reeds verschillende keren te gast was in ons dorp en dat allerlei tegenbezoeken naar Polen werden georganiseerd.

De stad Bielsko-Biala ligt in het zuiden van Polen en leunt er aan tegen het Beskidengebergte (grens met Tsjechië). Deze stad, die 150.000 inwoners telt en 120 km² groot is, ligt niet ver van het concen­tra­tiekamp van Ausch­witz en op een 50 kilometer van het stad Wadowice, de geboorteplaats van paus Johannes-Paulus II en op een 80 kilometer van de cultuurstad Krakau.

Tot 1989 leefden de mensen, onder druk van een mensonwaardig regime, in ongelukkige omstandigheden en verstoken van de allernoodzakelijkste levensmid­delen. Economisch gezien was Bielsko-Biala een puinhoop. Fabrieken lagen er stil. Er was grote werkloosheid en de inflatie nam ongekende vormen aan. Sedert de revolutie van december 1989 is het regime er totaal gewijzigd, maar de levensomstan­digheden bleven er uiterst moeilijk. Heel veel westerse producten deden er hun intrede (dikwijls als zwart­handel), maar de prijzen ervan waren voor een doorsnee gezin vaak onbetaalbaar. De toetreding van Polen tot de Europese Gemeenschap op 1 mei 2004 moet het land verder doen heropleven.

Het koor 'Echo' werd in 1919 opgericht. Op artis­tiek gebied staat het op een zeer hoog peil en het behaalde in het verleden heel wat prijzen en onder­scheidingen tijdens (binnenlandse en buitenlandse) concerten, festivals en wedstrijden. Het koor ondernam, na 1989, reeds verschillende Europese reizen en tv-optredens, waardoor het een internationale uitstraling kreeg.

Het koor telt een 70-tal leden, waarvan er telkens 50 werden aangeduid om naar Waanrode te komen, waar ze telkens terecht konden bij gastgezinnen, die hen met open armen wisten te onthalen.

Het koor was dus een eerste maal op bezoek tijdens de kerstdagen van 1987. Voor de koorleden waren het emotioneel zware dagen: Kerstmis vieren zonder de familie. De gastgezinnen deden hun uiterste best om hun gasten een warme kerst te bezorgen. Speelgoed werd ingezameld voor een kindertehuis in Bielsko-Biala en allerlei voedings- en andere levensmiddelen waren van harte welkom voor de koorleden, die de kerstnachtmis opluisterden in de kerk. Ook enkele uitstappen, o.a. naar Brussel, stonden op het programma.

Twee jaar later, in april 1989, werd een tegenbezoek voor de gastgezinnen naar Bielsko-Biala georganiseerd. Deze tiendaagse reis werd een onvergetelijke belevenis: vrienden werden teruggezien en tegelijkertijd maakten de deelnemers kennis met een mooi, historierijk, maar grauw en arm land, waar de mensen, verstoken van de noodzakelijkste levensbehoeften, nog leefden onder het juk van een ijzig regime zonder menselijk gelaat. Een beklijvende ervaring.

Een jaar later, in 1990, kwam het koor deelnemen aan de Bloemenfeesten. Het koor was vergezeld van een reportageploeg van de Poolse TV. De reportages over België en Waanrode-Bloemen­dorp werden zo'n groot succes in Polen, dat bij een volgend bezoek in 1993 de reportageploeg opnieuw het koor vergezelde. Telkenmale kwam ook de Poolse ambassadeur langs om de koorleden een hart onder de riem te steken.

Het koor was nadien nog in Waanrode – telkens ter gelegenheid van de Bloemenfeesten, waarbij er dan steevast in de bebloemde parochiekerk, een ongeëvenaard galaconcert met een voor iedereen genietbaar repertorium, werd verzorgd – op bezoek in 1997 en in 2002 voor de viering van 100 jaar kerk.

Bij dit bezoek verraste het koor, tijdens het galaconcert op 2 augustus, de aanwezigen en de parochie Waanrode met een prachtig geschenk voor de100-jarige kerk: een kopie van de O.-L.-Vrouwicoon van Czestochowa, met daarbij een duidelijke boodschap vanwege de koorleden.

Czestochowa is zowat het Lourdes van Oost-Europa. Jaarlijks komen er miljoenen pelgrims uit Polen en vele andere landen uit de wereld. Het Poolse volk beschouwt de Zwarte Madonna als de ‘Regina Polniae’, de Koningin van Polen, welke hen in tijden van voorspoed maar ook van allerlei nood steeds heeft bijgestaan en altijd zal bijstaan. Zij schrijven dan ook allerlei wonderbare invloeden toe aan de afbeelding. Deze icoon prijkt sinds die avond in onze kerk en heeft er een blijvende plaats gevonden.

Ook in 2006 en 2012 was het koor te gast in Waanrode. In 2006 ter gelegenheid van de Bloemenfeesten in augustus en in 2012 begin juli ter gelegenheid van de viering van 11 juli. Op het programma stonden telkens uitstappen naar o.a. Brussel, Gent en Brugge alsook dichterbij naar Tienen, Diest en Scherpenheuvel, waar ook werd opgetreden in de Mariahal en de basiliek. In 2012 was het precies 25 jaar geleden dat het koor voor het eerst in Waanrode op bezoek was: dit jubileum werd dan ook uitbundig gevierd.

De gastgezinnen gingen op hun beurt op bezoek in Polen in 1989, '91, '95, '99, 2004 en 2010. Telkens maakten zij er ook een culturele reis van, waarbij steden als Krakau, Zakopane, Wadowice, Katowice, Warschau, Czestochowa, Auschwitz e.a. werden bezocht. Ook Berlijn en Praag kwamen op de heen- of terugreis reeds aan bod. Maar vooral werden het steeds ‘reizen van de grote vriendschap’. In 2011 bezochten een aantal gastgezinnen en andere geïnteresseerden Midden en Noord-Polen met steden zoals Warschau, Poznan en Gdansk.

In 2014 vond van 5 tot en met 13 april een nieuw bezoek aan Bielsko-Biala ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van het koor plaats. Het was toen net 25 jaar geleden dat Waanrode voor het eerst op bezoek was in Bielsko-Biala. Naast een ontvangst in het stadhuis en het Cultuurhuis van Bielsko-Biala was er ook een ontmoeting met de koorleden. Ook stonden een aantal historische of toeristische plaatsen zoals Wroclaw, Krakau, Auschwitz, Zakopane, de Zoutmijnen van Wieliczka, Wadowice, Nowa Huta, Czestochowa en Swidnica op het programma. De groep verbleef in hetzelfde hotel als in 1989: het hotel Debowiec was volledig gerenoveerd.

Een laatste verbroederingsactiviteit vond plaats van 1 tot en met 10 april 2017. Het was de achtste maal, dat een bezoek aan Bielsko-Biala werd georganiseerd, ditmaal om de 30e verjaardag van het eerste bezoek van het koor Echo aan Waanrode te vieren. De reis met 52 personen ging via Poznan, Lichen, Warschau en Czestochowa naar Bielsko-Biala. Van hieruit werden een aantal historische of toeristische plaatsen bezocht zoals Krakau, Auschwitz, Wadowice, Zakopane, de Zoutmijnen van Bochuma en Swidnica bezocht. De groep verbleef opnieuw, net zoals in 2014, in hotel Debowiec waar ook de ontmoeting met het koor Echo plaats vond. Een impressie hiervan kan men hier bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=KhempJrIAvo

Meer info: bij voorzitter Jan Vander Velpen e-mail: dorpsraad.waanrode@scarlet.be.