Waanrode

KERK IN DE BLOEMEN - 2-4 augustus 2014

Gedurende vele jaren was Waanrode als bloemendorp nationaal en internationaal bekend van het jaarlijkse evenement ‘Kerk in de Bloemen’. Tweeëntwintig edities vonden plaats en de laatste dateerde van in 2008. De financiële kosten van het evenement werden te groot en er werd toen beslist om met het unieke gebeuren te stoppen.

In 2014, met de viering van 875 jaar Waanrode, was de Culturele Dorpsraad van Waanrode van oordeel dat het evenement ‘Kerk in de bloemen’ zeker niet mocht ontbreken in het feestelijke programma. Midden 2013 werden de eerste contacten gelegd met de ‘European Florist Masters’ o.l.v. Annemie en Theo Duchateau uit St.-Truiden. Annemie en Theo Duchateau waren geen onbekenden voor de kerk van Waanrode: in het verleden hadden zij enkele keren de kerk van Waanrode succesvol bebloemd. De ‘European Florist Masters’, een groep van buitenlandse meesterfloristen werd vrij spoedig bereid gevonden om de kerk volledig in de bloemen te zetten en om te toveren tot een nooit gezien hemels paradijs. Het thema van de bebloeming van de kerk werd besproken en bepaald als:

‘Geloof, hoop en liefde

in het leven van elke mens

gisteren, vandaag en morgen’.

Gedurende verschillende maanden werd de bebloeming minutieus voorbereid, uitgetekend en uitgerekend. Op zondag 27 juli werden de eerste materialen aangevoerd en ‘s anderendaags werd gestart met de praktische uitvoering van de gemaakte plannen. De degelijke planning wierp duidelijk zijn vruchten af. Met hoogkwalitatief materiaal, met vakmanschap en met meesterschap werd in alle rust en kalmte de opdracht tot een goed einde gebracht en groeide de kerk op een originele wijze uit tot een nooit eerder gezien bloemenspektakel. Niets van de prachtige zaken, die in de kerk aanwezig zijn, ontsnapten aan de handen en de creativiteit van deze bloemenkunstenaars. De volledige kerk werd tot één geheel herschapen en was een streling voor het oog. Er werden meer dan 15000 bloemen verwerkt in het geheel.

Wie de kerk betrad, werd onmiddellijk geconfronteerd met oude graansoorten. Het eerste deel van de bebloeming verwees duidelijk naar het landelijke verleden, waarbij de heiligen Antonius, Isodorus, Donatus en Jozef een belangrijke plaats innamen. Zij waren destijds een leidraad in het leven van veel mensen.

Het altaar, het hoofdaltaar en het koor stonden centraal in het verleden, het heden en de toekomst. De rode bloemen – meer dan 1500 anthuriums -- symboliseerden de liefde en het geloof. Het groene stond voor de hoop.

In de middenbeuk werd de bezoeker geconfronteerd met een reuzengroot hart van liefde en een groot bloemenkruis, dat aangaf dat het geloof licht geeft in het leven. De hoop deed sterk denken aan de heilige Geest, die als een vredesduif neerdaalt. Ook de preekstoel, het symbool van het Woord, werd volledig onder bloemen bedolven.

De tweede zijbeuk verwees naar de toekomst. Een toekomst, die niet zonder de figuur van Maria kan. Zij kreeg hier dan ook een centrale plaats. Maria als licht voor mensen, als luisterend oor, als teken van reinheid en maagdelijkheid. De kleuren van de bloemen (vooral wit, geel en groen) en op de open harten verwezen alle naar haar moederliefde.

In de doopvont ten slotte vond men horens van overvloed met als betekenis ‘Wie in de liefde, het geloof en de hoop leeft, krijgt leven in overvloed’.

Op vrijdag 1 augustus werd het project ‘Kerk in de Bloemen’ geopend door mevrouw Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Zij gaf nadien de bezoekers de kans om het bloemenkunstwerk te bewonderen.

Het team van de ‘European Florist Masters’ o.l.v. Annemie en Theo Duchateau bestond uit Omer Wauman (D), Ferenc Kruzslicz (Hong.), Zoltán Kiss (Hong.), Erzsébet Szemenyei (Hong.), Marios Vallianos (Gr.), Marie-Claire Busé (Fr.), Laurette Lambermon (Fr.), Annemie Delorge, Rita Lenaerts en Linda Vandevoort (B). We willen hen van harte feliciteren voor hun prestatie. Zij hebben de organisatoren en alle bezoekers enorm verbaasd, in de goede zin van het woord!

KERK IN DE BLOEMEN - 1-3 augustus 2015

Dezelfde groep zorgde opnieuw voor de bebloeming van de kerk van Waanrode tijdens het eerste weekend van augustus 2015 (1-3 augustus) met als thema ‘Ode aan het leven’.

Wie de kerk betrad werd onmiddellijk in het portaal geconfronteerd met een mooie bebloe-ming van de 18-jarige Nicolas Delhaize uit Namen, die begin augustus, samen met enkele andere meewerkende collega’s, deelnam aan het wereldkampioenschap bloemschikken in Brazilië.

Het eerste deel van de bebloeming bevond zich in de rechterzijbeuk tussen het eerste beeld van de heilige Antonius en het zijaltaar van St.-Antonius. St.-Antonius wordt steeds afgebeeld met een lelie: lelies, die staan voor soberheid, het pure en het reine, zwaaiden hier dan ook de plak en maakten de bezoekers duidelijk dat soberheid je rijk van geest maakt.

Op de preekstoel trof men robuuste palmbladen aan maar kon men tegelijkertijd zien hoe het pure het robuuste overleeft of hoe het pure het kwade overwint.

De middenbeuk stond symbool voor alle hindernissen van het leven, voor de jungle van het leven. Men trof er o.a. vleesetende planten aan. Tegelijkertijd kon men zien hoe de mens van bovenuit wordt beschermd. Allerlei driehoeken stonden symbool voor het leven dat elke mens krijgt maar door elke mens anders wordt ingekleurd.

Het altaar stond voor het pure en het mooie van het leven. Het hoofdaltaar wilde de bezoe-ers duidelijk maken dat het leven een geschenk is, waarvoor men best dankbaar is.

In de tweede zijbeuk stond de figuur van Maria centraal als symbool van het leven. Maria als licht voor mensen, als luisterend oor, als teken van reinheid, als moeder van het nu en de toekomst. Vele vlinders verwezen naar de overtocht naar het hemelse. Net zoals de bloemen op het hoogzaal verwezen naar hogere sferen.

In de doopvont tenslotte vond men water, dat verwijst naar het water dat zo noodzakelijk is voor elk leven.

Op vrijdag 31 juli werd het project ‘Kerk in de Bloemen’ geopend door prof. dr. Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Tijdens deze opening werd Anne-mie Duchateau gefeliciteerd met haar verjaardag en ontving zij een kunstwerk van onze dorpsgenoot en bestuurder Roger Maho als verjaardagsgeschenk. Een geschenk dat een bijzondere plaats in haar leven en hart heeft gekregen.

Alle dank gaat uit naar het ganse team van de ‘European Florist Masters’ voor hun prestaties in 2014 en 2015. Zij hebben alle bezoekers enorm verbaasd zoals mocht blijken uit de herinneringsboeken, die achteraan in de kerk lagen en waarin niets anders dan lovende woorden te vinden waren.