Waanrode

Jaarprogramma 2019

­Download als PDF

                                                        

CULTURELE DORPSRAAD vzw

WAANRODE

Jaarprogramma 2019

----------------------------------

1°: Ondersteuning verenigingsleven door

-          behoud uitleendienst (ook aan particulieren) en gratis bedeling van tijdig aangeboden flyers voor activiteiten van aangesloten verenigingen

-          uitvoering logistieke en ondersteunende karweien

-          herschikking uitleendienst

2°: Info-ondersteuning:

- uitgifte van "de Torendraaier" (verschijnt op 1/4, 1/7, 1/10 en 1/1) + digitale versie

- trimestriële uitgave van “Culturele Tijdingen”

           - regelmatige updating van de website www.waanrode.be

3°: Organisatie activiteiten:

- ‘Paaseieren rapen’ in pastorijtuin op paasmaandag 22 april

- Activiteit in kader van ‘Vlaanderen Feest’ op vrijdag 5 juli

- medewerking aan receptie t.g.v. Te Deum op 21 juli

- 8 december: organisatie van Streekproducten-Kerst-markt met bezoek van Sinterklaas

en kerstman voor de kinderen

- 15 december: organisatie kerstconcert in de kerk

àArt. 3 (Statuten) B: Hij behartigt tevens de dorpsgebonden materies met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbescherming en het opbouwwerk. Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

4°: Blijvende aandacht (ondersteuning )en waakzaamheid voor kwaliteit dorpsleven

           - ondersteuning (buurt)initiatieven ter integratie van nieuwe dorpsgenoten

           - ondersteuning van plaatselijke zelfstandigen (bedeling reclamefolders)

            - opvolging dorps- en verenigingsgebonden aangelegenheden

            - (verdere) promotie van rozenlikeur ‘Waanrode’ o.a. via lidmaatschap

               ‘vzw Streekproducten Vlaams-Brabant’ en op verschillende activiteiten zoals

  • Rozenfeesten te Mechelen (16/06)

- aandacht voor kerstmisgebeuren met verlichting kerk en plaatsing kerststal voor kerk

- aandacht voor historisch erfgoed (met bijzondere aandacht voor kapellen in Waanrode)

- wensenmemorandum 2019-2024 n.a.v. installatie nieuwe gemeenteraad

5°: Dorpsvernieuwing en –verfraaiing

-          (39e) oproep tot bebloeming van het dorp in ‘Torendraaier’ van 1 april

-          onderhoud van alle bestaande rozenperken, pastorijtuin en andere aanplantingen

-          aanplanten en onderhoud van dahlia- en begoniaperken op verschillende plaatsen in dorp

-          bevlagging van dorp in zomerperiode

6°: Tewerkstelling

behoud van tewerkstelling van 1 werknemer

7°: Reflectie over werking en toekomst van verenigingsleven in Waanrode en Culturele Dorpsraad met aanpassing statuten en reglementen aan nieuwe vzw-wetgeving.