Waanrode

Links

LINKS

 

Verenigingen in Waanrode

 

KLJ:

www.kljwaanrode.be

Kon. St.-Sebastiaansgilde:

www.sint-sebastiaansgilde-waanrode.be

 

www.facebook.com/SintSebastiaansgildeWaanrode

Toneelgezelschap Lido:

www.toneelwaanrode.be

Voetbalclub S.K. Waanrode:

www.everyoneweb.be/skwaanrode

Wielertoeristenclub Wanroy:  

www.wtc-wanroy.be

School in Waanrode

www.vbw-zonnebloem.be

 

 

Op vakantie in Waanrode  

http://www.hoevetoerisme.eu/belgie/vlaams-brabant/vakantieverblijven/hoeve-waanrode/

Parochie Waanrode

www.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?parochieID=1781

 

 

Waanrodense dialectwoorden(boek) :

www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Waanroods

Gemeentebestuur Kortenaken:

www.kortenaken.be

Provincie Vlaams Brabant:

www.vlaamsbrabant.be

Regionale TV ROB:

www.robtv.be

Streekproducten Vlaams-Brabant vzw:

www.straffestreek.be

Toerisme Hageland:

www.toerismehageland.be

Zustergemeente Wanroij in Nederland:

www.wanroij.nu

 

 

Bevriende instanties:

 

De Vlaamse Volkstuin:

www.volkstuin.be/nl

Dorpsraad Oorbeek:

www.oorbeek.be

Dorpsraad Vissenaken:

www.vissenaken.be

Fotokring Artosa Tienen:

www.artosa.eu

Koor Echo Bielsko-Biala:

www.mdk.beskidy.pl/index.php?s=3&fun=more&id=34