Waanrode

Publicaties

Doorheen de jaren heeft de Culturele Dorpsraad vzw verschillende boeken uitgegeven, telkens naar aanleiding van een bepaalde viering.

Graag hiervan een opsomming en een korte beschrijving.

 

Waanrode 1139 – 1795 - De geschiedenis van een dorp
Dit boek werd in 1989 door Ann Verhaegen geschreven en werd uitgegeven naar aanleiding van de viering van 850 jaar Waanrode. Het behandelt de geschiedenis van Waanrode van 1139 tot 1795. Het boek is niet meer voorradig.


boek de geschiedenis van een dorp

 

Waanrodese plaatsnamen werd door dr. Paul Kempeneers (uit Tienen) geschreven en werd eveneens uitgegeven in 1989. Het boek beschrijft de betekenis en de oorsprong van alle plaatsnamen in Waanrode. Dit boek is nog voorradig en wordt verkocht aan 1 euro/stuk.


boek plaatsnamenkl

 

En de toren werd gedraaid… handelt over de geschiedenis van de kerk en de parochie van Waanrode. Het werd geschreven door Jan Vander Velpen met foto’s van André Eyletten. Het boek werd uitgegeven in 2002 naar aanleiding van de viering van 100 jaar kerk. Het is nog voorradig en wordt verkocht aan de kortingsprijs van 5 euro/stuk.


boek en de toren werd gedraaid

 

Waanrode... een bloem van een dorp werd uitgegeven in 2005 ter gelegenheid van de viering van 25 jaar Bebloemingsactie en 30 jaar Culturele Dorpsraad. Het boek behandelt de geschiedenis en alle dorpsfeiten van Waanrode in de periode 1975 – 2005. Het werd geschreven door Jan Vander Velpen en geïllustreerd met heel veel foto’s van André Eyletten.
Het boek kan nog worden aangekocht aan de kortingsprijs van 10 euro/stuk.


boek een bloem van een dorp

 

Van Grot tot kapel werd uitgegeven in 2008 naar aanleiding van de viering van 75 jaar Grot. Het boek bevat de beschrijving en de geschiedenis van de Grot van Waanrode alsook van alle kapellen, die het dorp rijk is. Ook werden alle huisnis- en andere kapelletjes erin opgenomen via foto. De tekst is van de hand van Jan Vander Velpen, de foto’s werden gemaakt door Danny Huygens. Het boek kan nog worden aangekocht aan de kortingsprijs van 1 euro/stuk.

 

boek van grot tot kapel

 

 

Waanrode – 875 jaar onder de loep – Was da?’werd uitgegeven in 2014 naar aanleiding van de viering van 875 jaar Waanrode.

Het boek (21 x 29,7 cm) bevat 208 bladzijden met 128 bladzijden kleurenfoto’s en bestaat uit vijf delen:

- Deel 1: Waanrode: de geschiedenis van een dorp met foto’s van vroeger

- Deel 2: Waanrode in en na de beide wereldoorlogen

- Deel 3: 2014: Viering 875 jaar Waanrode met foto’s van alle feestactiviteiten

- Deel 4: verdwenen beroepen, winkels en kermissen in Waanrode.

- Deel 5: ‘woordenboek’ van Waanrodense dialectwoorden

In dit boek werd het verleden van Waanrode vanaf 1139 tot vandaag beschreven met daarbij een bijzondere aandacht voor de gebeurtenissen van 100 jaar geleden – de Groote Oorlog – en de feestelijke activiteiten, die in 2014 plaats vonden in het kader van 875 jaar Waanrode.

Danny Huygens zorgde voor de (eind)redactie van alle teksten en voor alle foto’s in dit boek. Voor het gedeelte over de vroegere geschiedenis van Waanrode baseerde hij zich op het boek van Ann Verhaegen ‘Waanrode, 1139-1795, de geschiedenis van een dorp’, dat niet meer beschikbaar is.

Het laatste gedeelte van het boek werd verzorgd door Danny Haesevoets, die reeds vele jaren geïnteresseerd in het Waanrodens dialect. Doorheen de jaren heeft hij veel woorden verzameld en genoteerd en ze in dit boek geordend. Dit ‘Waanrodens dialectenboek’ heeft niet de pretentie om volledig te zijn maar is eerder gericht op het dagelijks gebruik van het ‘Woinders’ en is ook ideaal geschikt voor al diegenen, die zich via het Woinders willen inburgeren in ons dorp.

De kostprijs van het boek bedraagt 25 euro.

boekcover875

Alle boeken zijn te verkrijgen bij voorzitter Jan Vander Velpen Oude Diestsestraat 2 (0495 32 87 30) en penningmeester Danny Huygens Molenstraat 10 (0474 56 21 47). Best na telefonisch contact.