Waanrode

De actie

Bebloemingsactie ‘Zet Waanrode in de bloemen’

Het Ontstaan

Als wij ervan overtuigd zijn dat Waanrode ons dorp is, dan is het de taak van de inwoners zelf om het dorp een mooi, natuurvriendelijk uitzicht te geven, want wat is er prettiger en aangenamer dan te leven in een mooie omgeving. En is dan een gezamenlijke bebloemingsactie niet hét middel om samen, jong en minder jong, inwoners en inwijkelingen, over alle politieke en levensbeschouwelijke overtuigingen heen, te werken aan ons dorp, welwillend, onbaatzuchtig, met je hoofd, je handen en vooral met een warm hart?

Met die gedachte lanceerde de Culturele Dorpsraad in 1978, het Jaar van het Dorp, voor de eerste maal het bebloemingsidee. De inwoners werden opgeroepen om hun huizen en tuintjes in de bloemen te zetten. Het was een van de vele acties om Waanrode als dorp te profileren in de fusiegemeente. De inwoners gingen er zeer enthousiast op in: Waanrode werd heel wat anders, heel wat mooier. Een tweetal jaren groeide de bebloeming spontaan uit en in 1981 werd de actie organisatorisch op punt gesteld en bestendigd onder het motto: “Zet Waanrode in de Bloemen” . De bebloemingsactie was definitief geboren.

De deelname aan de bebloemingsactie is kosteloos en de deelnemer is vrij in de keuze van zijn bebloeming: gevel- of tuinbebloeming, of beide, maar de bloemen moeten van op straat zichtbaar zijn. De actie is geen wedstrijd om ter meest of om ter mooist maar een samen gedragen inspanning van de inwoners om het dorp mooier, fraaier en aantrekkelijker te maken. Iedere deelnemer vindt als grootste beloning de voldoening van het feit dat ook zijn bloemen hebben bijgedragen tot een aangenaam en milieuvriendelijk uitzicht van het dorp.

Hoe verloopt de actie?

- In het aprilnummer van "De Torendraaier", het driemaandelijks huis- aan-huisblad van de Culturele Dorpsraad, wordt elk jaar de oproep gelanceerd tot alle Waanrodenaren om hun huizen en tuintjes te bebloemen. De nadruk wordt gelegd op het feit dat het niet om een wedstrijd gaat, maar wel om een gezamenlijke actie om het dorp te verfraaien.

- De Culturele Dorpsraad geeft het goede voorbeeld door het aanplanten van rozen, dahlia's en eenjarigen op verschillende plaatsen in het dorp. De aanplantingen op het kerkhof rondom de kerk en in de pastorijtuin krijgen een onderhoudsbeurt. De bloembakken en de bloemenmuur, die in het dorpsbeeld te vinden zijn, worden van nieuwe bloemen voorzien.

- In de zomerperiode is Waanrode dan op zijn best: men vindt er een zeer verscheiden bebloeming. 1001 kleine dingen vormen samen één groot geheel, waarbij elke Waanrodenaar een stukje van zijn ziel in zijn bebloeming legt en een stukje kleur in het dorp brengt. Ieder doet dit naar zijn eigen mogelijkheden, naar zijn eigen inzichten, met bloemen en met groen, met nieuwe of met oude soorten, waardoor Waanrode als bloemendorp een uniek fenomeen blijft dat niet zomaar mag opgegeven worden.