Waanrode

Uitleendienst

A. UITLEENMATERIALEN

32

UITLEENREGLEMENT CULTURELE DORPSRAAD WAANRODE vzw

Algemene Reglementering i.v.m. uitleenmaterialen

De Culturele Dorpsraad vzw. stelt allerlei materialen ter beschikking, zoals mag blijken uit de onderstaande opsomming, mits naleving van volgende algemene regels:

1. De uitlening gebeurt door het Bestuur, vertegenwoordigd door voorzitter Jan Vander Velpen

    (tel. 016 77 71 62 – 0495 32 87 30). De aanvraag gebeurt minstens 1 week op voorhand.

2. Het afhalen, opbouwen en terugbrengen (binnen de 24 uur na de beëindiging van de activiteit)

    gebeurt steeds door de vereniging zelf.

3. Voor het gebruik van de geleende materialen wordt een "uitleen­som" bepaald. Voor de

    bepaling van deze "uitleensom" (U.S.) worden de uitleners in 2 mogelijke groepen opge­splitst:

    a: aangesloten verenigingen (gratis uitlening)

    b: niet-aangesloten verenigingen en particulieren.

4. Verenigingen of particulieren, die gebruik wensen te maken van de materialen van de Cultu-

    rele Dorpsraad, verklaren zich akkoord met het uitleenre­glement en zijn bereid de herstel-

    lingskosten (H.K.) te betalen in geval van defecten, beschadigingen of verlies (en diefstal).

1. Taptenten en minitenten

De Culturele Dorpsraad beschikt over een taptent (4x5m) en twee minitenten ‘1,5x2m).

  U.S.:   a:   0         b:  30 EUR

  H.K.: kosten van uitgevoerde werken

2. Schragen en planken

De Culturele Dorpsraad beschikt over meerdere planken (tafelmodel) en bijhorende pikkels  

  U.S.(per tafel):  a:  0        b: 1 EUR

  H.K.: kosten van uitgevoerde werken of vervanging

3. Eetgerief

Allerlei eetgerief wordt ter beschikking gesteld. Voor de uitlening hiervan werd een apart huurreglement uitge­werkt. Zie verder.

  U.S.:      a:  0        b: 10 EUR (tot 75 personen)

                                    20 EUR (+ 75 personen)

  H.K.:  zie aparte lijst bij huurreglement eetgerief.

4. Keukenhanddoeken

Een 100-tal keukenhanddoeken worden ter beschikking gesteld. Bij ontlening moeten deze gewassen én gestreken worden terugbezorgd. Te regelen via penningmeester Danny Huygens (Molenstraat 10) (016 77 12 54 -  0474 56 21 47) minstens 48 uren voor de uitlening.

  U.S.(per stuk):  a:  0       b:  niet uitleenbaar

  H.K.: 3 EUR/stuk

5. Parasols + parasolvoeten

18 grote parasols (Belle-Vue) zijn, samen met de nodige parasolvoeten, ter beschikking.

  U.S. (per stuk):   a:  0       b: 3 EUR

  H.K.: 200 EUR

6. Tentoonstellingspanelen

75 tentoonstellingspanelen (1m br. x 2,5m hoog) worden ter beschikking gesteld. Deze panelen dienen evenwel met een gesloten wagen te worden vervoerd.

  U.S.(per stuk):  a:  0        b: 1 EUR

  H.K.:  7,5 EUR

7. Vuilnisbakken

15 vuilnisbakken zijn ter beschikking. Verenigingen, die deze wensen te gebruiken, dienen zelf voor de bijhorende vuilniszakken te zorgen.

  U.S.(per stuk):  a:  0        b: 1      

  H.K.: 12,5 EUR

8. Garçonschortjes

Garçonschortjes (geel-blauw) worden ter beschikking gesteld bij manifestaties van aangesloten verenigingen. Bij ontlening moeten deze gewassen én gestreken worden terugbezorgd. Te regelen via penningmeester Danny Huygens (Molenstraat 10) (016 77 12 54 -  0474 56 21 47) minstens 48 uren voor de uitlening voor de uitlening.

  H.K.: 20 EUR

B. HUURREGLEMENT EETMATERI­ALEN

34

34

1. De eetmaterialen, eigendom van de Culturele Dorpsraad vzw Waanrode, worden uitgeleend aan de aange­sloten verenigingen en aan particulieren.

2. De uitlening gebeurt door de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door voorzitter Jan Vander

Velpen Oude Diestsestraat 2 Waanrode (tel. 016 77 71 62 – 0495 32 87 30). De aanvraag gebeurt minstens 1 week op voorhand, waarbij de nodige afspraken betreffende de afhaling en het terugbrengen (binnen de 24u na de beëindiging van de activiteit) worden gemaakt.

3. Materialen, die stuk zijn of beschadigd worden, dienen vergoed te worden op basis van de hieronder vastgestelde tarie­ven.

Eetmaterialen

 bestaan uit :

         porseleinen tassen, onder­tassen  en dessertborden,

         melkpotjes, suikerkomme­tjes en koffiekannen 

         100 receptie-, 100 wijn- en 100 drinkglazen

         40 inox-opdienborden

         inox melk- en suikerpotten­

         diepe en platte borden

         dessert- en eetbestek voor 150 personen

Vervangingstarieven

 1 EUR : koffielepeltje

 2 EUR : dessertvork – dessertmes - wijnglas

 2,5 EUR : tas – ondertas – bord – lepel – vork – mes - suikerpot

 5 EUR : melkpot - groente- en sauskom (inox)

10 EUR : (taart)schotel