Waanrode

Uitleendienst

MATERIALEN die worden UITG­ELEEND

door de

CULTURELE DOR­PS­RAAD

31

1

De Culturele Dorpsraad vzw stelt allerlei materialen ter beschikking van de verenigingen (en de inwoners van Waanrode), zoals mag blijken uit de onderstaande opsomming.

De uitlening gebeurt door de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door voorzitter Jan Vander Velpen (tel. 016 77 71 62) . De aanvraag gebeurt minstens 1 week op voorhand.

Verenigingen of particulieren, die gebruik wensen te maken van de materialen van de Cultu-   rele Dorpsraad, verklaren zich akkoord met het uitleenre­glement en zijn bereid de herstellingskosten te betalen in geval van defecten, beschadigingen of verlies (en diefstal).

1. Taptenten en minitenten

De Culturele Dorpsraad beschikt over twee taptenten en twee minitenten.

2. Schragen en planken

De Culturele Dorpsraad beschikt over meerdere planken (tafelmodel) en bijhorende pikkels

3. Eetgerief

Allerlei eetgerief wordt ter beschikking gesteld, zoals porseleinen tassen, onder­tassen en dessertborden, diepe en platte borden, melkpotjes, suikerkomme­tjes en koffiekannen, receptie-, wijn- en waterglazen, inox-opdienborden, watersnelkoker en microgolfoven, koffiepercolators en koffieketels, inox- en porseleinen koffiekannen, inox melk- en suikerpotten, vleesschotels en saus- en groentekommen, pollepels, dessert- en eetbestek voor 150 personen.

4. Keukenhanddoeken

Een 100-tal keukenhanddoeken worden ter beschikking gesteld. Bij ontlening moeten deze gewassen én gestreken worden terugbezorgd. Te regelen via bestuurder Benny Wouters (016 77 85 64 - 0479 30 10 41) minstens 48 uren voor de uitlening.

5. Verkeersvestjes

35 verkeersvestjes worden ter beschikking gesteld van de verenigingen. Deze overtrekvestjes zijn ideale "herkenningstekens" voor seingevers van (sport)manifestaties e.d.

6. Verkeersbordjes en armbandjes

Aansluitend bij vorig item worden ook 10 verkeersbordjes en 8 bijhorende armbandjes voor seingevers van (sport)manifestaties ter beschikking gesteld.

7. Parasols en parasolvoeten

20 grote parasols (Belle-Vue) worden, samen met de nodige parasolvoeten, ter beschikking gesteld.

Ook worden 20 kleine parasols (Hoegaarden) worden, samen met de nodige parasolvoeten, ter beschikking gesteld.

8. Tentoonstellingspanelen

75 tentoonstellingspanelen (1m br. x 2,5m hoog) worden ter beschikking gesteld. Deze panelen dienen evenwel met een gesloten wagen te worden vervoerd.

9. Vuilnisbakken

5 (grote) vuilnisbakken zijn ter beschikking. Verenigingen, die deze wensen te gebruiken, dienen zelf voor de bijhorende vuilniszakken te zorgen.

10. Podium

Een podium (+ 50m²) is ter beschikking voor openluchtmanifestaties. Verenigingen, die hiervan

wensen gebruik te maken, dienen zelf te zorgen voor een onderconstructie en 2 personen als hulp bij opbouw en afbraak.

11. Tentoonstellings- en podiumdoeken

Voor de organisatie van tentoonstellingen (niet in openlucht) worden tentoonstellings- of podiumdoeken ter beschikking gesteld. Ideaal om op tafels te leggen of om podiummuren af te schermen.

12. Garçonschortjes

Garçonschortjes (geel-blauw) worden ter beschikking gesteld bij manifestaties van aangesloten verenigingen. Bij ontlening moeten deze gewassen én gestreken worden terugbezorgd. Te regelen via bestuurder Benny Wouters (016 77 85 64 - 0479 30 10 41) minstens 48 uren voor de uitlening.

13. Inkomloket

Een volledig demonteerbaar loket (minichalet) is ter beschikking voor openluchtmanifestaties.

14. Drankbonloketten

4 eenvoudig hanteerbare en opstelbare loketjes, bruikbaar voor verkoop van bvb. drankbonnen bij openluchtmanifestaties zijn beschikbaar.