Waanrode

Gedenkbeeld

Gedenkbeeld ‘Verbondenheid’

De viering van 875 jaar Waanrode in 2014 werd vereeuwigd door een gedenkbeeld van de hand van onze dorpsgenoot en kunstenaar Roger Maho, die gedurende verschillende maanden hieraan had gewerkt. Het gedenkbeeld, dat een centrale plaats kreeg in het dorp naast de trappen van de kerk, staat symbool voor de verbondenheid van alle inwoners over de tijd heen. Het draagt dan ook de titel ‘Verbondenheid’.

De inhuldiging van dit beeld vond plaats op 1 augustus 2014 door mevr. Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Het bestuur van de Culturele Dorpsraad gaf haar die eer uit dankbaarheid en erkentelijkheid voor wat zij in de voorbije 10 jaren betekende voor het onderwijs in Vlaanderen. Daarbij droeg zij het woord ‘Verbondenheid’ ook steeds hoog in het vaandel.

Het werk stelt het getal 875 voor dat gevormd wordt door vier personen. Zij drukken de verbondenheid uit van het dorp als leefgemeenschap. De vier personen staan als symbool voor de vier seizoenen, de vier windstreken en de vier leeftijdsfasen. Daarmee drukken zij uit dat de verbondenheid gestalte krijgt in alle inwoners, waar ze ook wonen in Waanrode, doorheen alle seizoenen en over alle leeftijden heen. Deze verbondenheid beperkt zich niet tot het eigen dorp maar gaat over de dorpsgrenzen heen met alle mensen, die op een of andere wijze van Waanrode houden of verbonden zijn met Waanrode.

Eenzelfde beeld in miniatuur kreeg ook een plaats bij de vrienden van het Poolse koor Echo in Bielsko-Biala en in de zustergemeente Wanroij in Nederland. Zowel tijdens de reis naar Polen in april 2014 als tijdens de uitstap naar Wanroij op Pinkstermaandag 2014 werd eenzelfde beeld in miniatuur, eveneens van de hand van bestuurder-kunstenaar Roger Maho, aan de gastheren overhandigd als teken van erkentelijkheid en dankbaarheid. Op deze wijze blijft Waanrode ook op een zichtbare en kunstzinnige wijze met hen verbonden.

 

 gedenkbeeld