Waanrode

Home

Zoektocht ‘(Ver)Ken Waanrode’

 ---------------------------------------------------------

De Culturele Dorpsraad Waanrode vzw organiseert in deze coronatijd, waarin reizen naar elders niet mogelijk is, een zoektocht ‘(Ver)ken Waanrode’ doorheen het dorp.

Reglement

- De wedstrijd vindt plaats van 1 april tot 31 augustus;

- iedereen kan deelnemen; ook niet-inwoners van Waanrode;

- de antwoorden dienen ingeleverd te worden bij de leden van de raad van bestuur of via email naar dorpsraad.waanrode@scarlet.be voor 31 augustus om 24 uur;

- per deelnemer kan slechts één deelnemingsformulier worden ingediend. Gezinnen kunnen zoveel formulieren indienen als er gezinsleden zijn;

- deelnemingsformulieren worden geplaatst in ‘de Torendraaier’, edities 1 april en 1 juli en kan je ook hier downloaden;

- elke deelnemer ontvangt een prijs;

- elke vraag is evenwaardig en telt voor 1 punt;

- bij gelijkheid van uitslag beslist de schiftingsvraag over de rangorde van de winnaars;

- de prijsuitreiking vindt plaats op een nog te bepalen datum. Alle deelnemers worden hiervan tijdig verwittigd

- de raad van bestuur oordeelt over elke mogelijke betwisting en heeft hierin het laatste woord.

Deelnemingsformulieren indienen bij:

Voorzitter: Jan Vander Velpen, Oude Diestsestraat 2 Waanrode   

Ondervoorzitter: Rik Tombeur, Boterbergstraat 29 Waanrode

Secretaris: Danny Haesevoets, Eindestraat 17 Waanrode

Penningmeester: Danny Huygens, Molenstraat 10 Waanrode                    

Bestuurders:

Kevin Jordens, Halensebaan 2 Waanrode

Rudy Frickx, Blijstraat 87 Waanrode

Roger Maho, Boterbergstraat 19 Waanrode

Dony Vanthienen, Boterbergstraat 21 Waanrode

Benny Wouters, Klipgaardestraat 22 Waanrode

of via email naar dorpsraad.waanrode@scarlet.be

CULTURELE DORPSRAAD stelt te koop

---------------------------------------------------------

Het bestuur van de Culturele Dorpsraad heeft beslist volgende elektriciteitswaren te verkopen aan de volgende vastgestelde prijzen:

- 1 Bedrijfsverdeelkast : ingang 63 A met schraag; met 5 stopcontacten -  380 V - 32 A, 4 stopcontacten 380 V – 16 A en 3 stopcontacten 220 V (blauw – aansluiting met adapter voor gewone aansluiting):    500 €

- 2 Verdeelkasten : ingang 32 A - 380 V met 12 stopcontacten 220 V en 1 stopcontact 380 V – 32 A      250 €/stuk

- Elektriciteitskabels:

- 32 m lengte – 380 V – 32 A 130 €

- 11 m lengte – 380 V – 32 A   60 €

- 14 m lengte – 380 V – 32 A   70 €

- 10 m lengte – 380 V – 16 A   30

- 4 halogeenlampen 1000 W – met lamp 5€/stuk

- 11 halogeenlampen 500 W  - met lamp 2€/stuk

- Verlichtingskabels

1      -  9,60m met 3 fittingen (choquets)      20 €

2      -  8m   zonder  fittingen                       12 €

3      – 10m zonder  fittingen                       15 €

4      – 10m zonder  fittingen                       15 €

5      -  20m  met 12 fittingen (choquets)    40 €

6      -  15m met 18 fittingen (choquets)     40 €

7      -  19m met 35 fittingen (choquets)     80 €

- 3 stekkers 380/415 V – 63A             15 €/stuk

- 1 stekker 240/415 V – 16A                 8 €

- 1 stekker opbouw 240/415 – 32A      9 €

- 1 stopcontact 400 V - 32A – 3-polig   5 €

Ook volgende plastiekmaterialen worden te koop aangeboden aan de volgende vastgestelde prijzen:

- 100 plastieken vorken:  2 €

- 350 plastieken messen: 2 €/100

- 870 grote plastieken borden: 4 €/100

Wie interesse heeft in één van deze aanbiedingen, neemt best snel contact met voorzitter Jan Vander Velpen (0495 32 87 30).

Rozenlikeur in nieuw kleedje

----------------------------------------

Al enkele jaren verkoopt de Culturele Dorpsraad de ‘rozenlikeur van Waanrode’. Een lekkere drank in langwerpig-kunstige flesjes van 50 cl en 20 cl. Sinds dit jaar is het flesje van 20 cl veranderd: het is voortaan een mooie kubusvormige fles, maar de inhoud blijft even lekker als vroeger. De rozenlikeur is te verkrijgen aan resp. 15 en 10 euro bij de bestuursleden van de Culturele Dorpsraad en in de Hoevewinkel langs de Oude Tiensestraat. Daar kan je de fles ook laten mee verpakken in een fruit- of groentekorf als geschenk. 

MAANDBLAD 'DE TUINHIER'

-----------------------------------------

‘De Tuinhier’ (vroeger 'De Volkstuin') is een interessant en kwaliteitsvol maandblad, dat handelt over het reilen en zeilen van de tuin. Zowel de groenten-, de fruit- als de bloementuin. Met zorgvuldig gekozen beeldmateriaal (in kleur), een frisse lay-out en een bijhorende lidkaart, die u op vele plaatsen kortingen geeft en dus nog geld opbrengt. Ook is er een rubriek voor bloemenschikkers en eentje voor de kinderen.

De kostprijs voor dit tijdschrift bedraagt slechts 19 euro voor 11 nummers. Dit is een kortingsprijs, voor wie een abonnement op dit tijdschrift neemt via de Culturele Dorpsraad.

Wie een abonnement wenst op dit interessante tijdschrift, kan dit bestellen bij de voorzitter (Oude Diestsestraat 2 – 0495 32 87 30) of via overschrijving van 19 euro op het banknummer BE97 7344 0313 6049 van Culturele Dorpsraad Waanrode, met vermelding ‘abonnement Tuinhier’.

Zeer warm aanbevolen aan alle tuin-, bloemen- en plantenliefhebbers!