Waanrode

Home

Beste

We hebben het jaar 2019 achter ons gelaten.

We lieten het achter met zijn 365 dagen,

met alle momenten van vreugden en geluk,

maar ook met alle momenten van ontgoochelingen en verdriet,

met de plannen die we hadden en waarvan misschien niets of niet alles uitgevoerd werd.

2019 zal de geschiedenisboeken ingaan

als het jaar met een record aan uitgestelde Brexit-data,

als het jaar dat onze regeringen het normaal vinden dat ze zich pas vormen maanden na de verkiezingsuitslag,

als het jaar waarin hitterecords werden gebroken,

als een jaar dat voor iedere mens op een of andere wijze onvergetelijke sporen van vreugde of verdriet achter.

2020 ligt nu voor ons open.

Wat dit nieuwe jaar zal geven, kan niemand helemaal voorspellen.

Wat we wel durven voorspellen is dat we als Culturele Dorpsraad

zullen doorgaan om voor ons dorp Waanrode te kiezen.

We wensen alle inwoners alvast het beste toe:

vooreerst een goede gezondheid, veel voorspoed,

veel vreugde en veel vriendschap.

We hopen dat 2020 voor alle Waan- en Rijnrodenaren

een jaar van geluk mag worden,

waarbij alle individuele wensen mogen vervuld worden.

2020 wordt alvast het jaar waarin Waanrode zijn langverwachte gsm-masten en eerste verkeerslichten zal krijgen.

We wensen eenieder in dit nieuwe jaar voldoende tijd

om te genieten van de goede dingen van het leven,

om je goed te voelen bij de mensen van je buurt, je straat, je dorp,

om perspectief te zien in kleine dingen,

om van ons dorp een mooi en leefbaar dorp te maken

waar het is goed om wonen en leven voor iedereen.

Kortom, we wensen u en uw familie en al onze dorpsgenoten

van harte een welgemeend

VREDEVOL, VREUGDEVOL EN VOORSPOEDIG 2020.

de raad van bestuur van de Culturele Dorpsraad vzw Waanrode

TROFEE VAN VERDIENSTE

--------------------------------------------------

Tijdens de e.k. Algemene Vergadering van de Culturele Dorpsraad zullen de afgevaardigde leden opnieuw overgaan tot de driejaarlijkse toekenning van de titel "TROFEE VAN VERDIENSTE".

Volgens het terzake bestaande Reglement hebben alle inwoners én alle verenigingen van Waanrode het recht om kandidaten voor te dragen voor deze onderscheiding "TROFEE VAN VERDIENSTE".

Enkel de kandidatu­ren, die schriftelijk zijn voorgedragen, komen in aanmerking.

We zijn ervan overtuigd dat iedereen in een vereniging of in de buurt personen kent, die voor deze onderscheiding in aanmerking komen. Het is daarom goed het vervolg van dit artikel te lezen.

Om in aanmerking te komen, dient aan volgende criteria te worden voldaan:

1. De verdienste ligt op het culturele, wetenschappelijke, artistieke, parochiale, gemeentelijke of politieke vlak en heeft de werking van de eigen vereniging overstegen.

2. De verdiensten hebben bijgedragen tot de ontplooiing of de bekendheid van Waanrode.

3. Iedere inwoner of vereniging kan kandidaturen voordragen. Deze dienen schriftelijk te worden ingeleverd --onder gesloten omslag met links bovenaan de vermelding "Verdienste"-- bij de voorzitter van de Culturele Dorpsraad, Jan Vander Velpen Oude Diestsestraat 2, bij de secretaris van de Culturele Dorpsraad, Danny Haesevoets Eindestraat 17 of per e-mail naar dorpsraad.waanrode@scarlet.be en dit uiterlijk voor  31 januari 2020 om 20u.

4. De verdienste moet betrekking hebben op (gebeurtenissen van) de periode van 3 jaar (17-18-19) die de toekenning voorafgaat en de eigen persoon of het belang van de eigen vereniging, beweging of dienst hebben overstegen en bijgedragen hebben tot de naambekendheid of de ontplooiing van Waanrode.

5. De voor te dragen kandidaat(en) moet(en) woonachtig zijn of tenminste 10 jaar gewoond hebben in Waanrode of tenminste 10 jaar lid zijn van één der aangesloten verenigingen van de Culturele Dorpsraad (m.a.w. ook personen uit bvb. Rijnrode kunnen worden voorgedragen).

6. Bij iedere voordracht moet een geschreven motivatie gevoegd zijn. (Men legt dus uit waarom deze persoon of vereniging voorgedragen wordt).

7. De naam van de indienende inwoner of vereniging dient vermeld en dit om de eerlijkheid van de voordracht te garanderen; maar deze naam zal achteraf in geen geval bekend gemaakt worden.

De briefomslagen of e-mails met de kandidaturen zullen worden geopend door de voorzitter en de secretaris van de Culturele Dorpsraad. Zij zijn gebonden aan een zwijgplicht betreffende de indie­ners.

8. Voor de toekenning van de onderscheiding wordt volgende procedure toegepast (art.9 van het Reglement):

   De raad van bestuur oordeelt bij geheime stemming en bij een meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemmen, over de ontvanke­lijk­heid van de kandidaturen. Daarna worden de weerhouden kandidaten ter bekrachtiging voorgelegd aan de Algemene Vergade­ring, die zich (eveneens in geheime stemming) uitspreekt over alle weerhouden kandidaturen.

9. De verkozenen zullen in de loop van 2020 worden gehuldigd.

10. Vroegere Laureaten van de "Trofee van Verdien­ste" kunnen opnieuw worden voorgedragen als kandidaten. Voor eenzelfde verdienste wordt wel een tussenperiode van minimum 10 jaar in acht genomen. De titel kan ook postuum worden toegekend.

11. Ook verenigingen kunnen omwille van dezelfde redenen, als vermeld in het reglement (zie punten 1,2 en 4), worden voorgedragen.

Wij zijn ervan overtuigd dat ook u mensen kent, die zich in de voorbije drie jaar erg verdienstelijk hebben gemaakt voor (de bekendheid van of in) ons dorp. Dien hun (zijn/haar) naam in. Het indienen van kandidaturen is een erkenning en een teken van waardering voor de bewezen verdiensten.

__________________________________________________________

KANDIDAATSVOORDRACHT  VOOR VERKIEZING VAN "TROFEE VAN VERDIENSTE"

Ondergetekende .................................................. (adres)…………………

draagt volgende kandidaat(en) voor:

Naam en voornaam:...............................................

adres:..........................................................

Motivatie: (reden):.......

Handtekening,

WAANRODE OPNIEUW NAAR POLEN in 2020

------------------------------------------------------------------

Sinds 1987 is Waanrode verbroederd met het Poolse koor Echo uit Bielsko-Biala. Verschillende keren was dit koor, al op bezoek in Waanrode en de Waanrodense gastgezinnen en vrienden gingen zelf ook reeds enkele keren op tegenbezoek in Polen.

De tijd heeft geen vat gehad op de vriendschap, die er bestaat tussen het koor Echo en 'de vrienden uit Waanrode en omstreken'. Einde januari viert het koor zijn 100e verjaardag. Een bijzondere reden voor de Culturele Dorpsraad om in 2020 opnieuw een (negende) reis naar Zuid-Polen te organiseren nl. van 2 tot en met 10 juli 2020.

We voorzien een bus van 50 personen. Al wie mee wil (jong of oud, en ook mensen van buiten Waanrode) kan mee. Snel inschrijven is wel de boodschap want het aantal plaatsen in de bus is ‘beperkt’.

1. REISPROGRAMMA

Op donderdag 2 juli vertrekken we ’s morgens en reizen we via Keulen, Dortmund, Hannover, de voormalige grensovergang BRD-DDR door tot voorbij de Poolse grens, waar in Zlotoryia de eerste nacht wordt doorgebracht.

De dag nadien zetten we de reis verder, via een bezoek aan een zeer oud vredeskerkje in Swidnica en de bekende bedevaartsplaats Czestochowa, richting Bielsko-Biala, waar we in de vooravond toekomen.

In Bielsko verblijven we in het prachtig gerestaureerde hotel Debowiec, dat gekomen is op de plaats van hotel Ziad, waar Waanrode in 1989 voor het eerst te gast was.

Tijdens het verblijf in Bielsko-Biala voorzien de volgende dagen alvast bezoeken aan Bielsko-Biala en de historische kunststad Krakau met o.a. zijn prachtige kathedraal, kasteel en markthallen. Ook de Olympische winterstad Zakopane of de Tatrasomgeving ervan, de concentratiekampen van Auschwitz-Birkenau en de zoutmijnen van Wieliczka en andere plaatsen staan op het programma. Uiteraard zal er ook ruimte zijn voor een ontmoeting met de Echo-koorleden om hen te feliciteren met het 100-jarig bestaan.

Op woensdag 8 juli wordt de terugkeer naar Waanrode aangevat en rijden we naar Berlijn. Daar worden de 2 laatste nachten doorgebracht. Op donderdag 9 juli bezoeken we Berlijn, de Duitse hoofdstad. Op vrijdagavond 10 juli is de thuiskomst in Waanrode geprogrammeerd.

We voorzien alleszins een prachtig, veelzijdig en goedgevuld programma met daarbij ook nog een aantal verrassingen, die we nu nog niet mogen of willen verklappen...

Wie vroeger reeds meeging, zal ook kunnen vaststellen dat Polen sinds de laatste jaren enorm is veranderd en op toeristisch gebied heel wat te bieden heeft.

2. DE DEELNEMINGSPRIJS

De prijs voor deze reis is vastgesteld op (slechts) 925 euro. Voor een eenpersoonskamer betaalt men een supplement van 100 euro.

In deze prijs zijn begrepen:

-de autobusreis in luxe-car met bar, tv, toilet enz.

-alle verblijven en maaltijden in de hotels

-alle uitstappen in Polen en Berlijn en maaltijden + 1 drank tijdens deze maaltijden

-de toegangsprijzen en gidskosten voor de bezienswaardigheden

-de begeleiding tijdens de ganse reis door onze tweetalige gids Witold.

Persoonlijke uitgaven (vb. aankoop van geschenken, verteer enz.) zijn natuurlijk niet in de reissom begrepen.

Na de reis wordt, zoals in het verleden, een juiste afrekening worden gemaakt. Een mogelijk batig saldo zal worden terugbetaald aan de deelnemers. Alles is afhankelijk van de wisselkoers van de Poolse zloty.

3. HOE INSCHRIJVEN?

Hebt u interesse? Vraag dan een inschrijvingsformulier aan met de nodige info i.v.m. de betaling van de reiskosten. Wacht echter niet te lang om te beslissen, gelet op het (beperkte) aantal plaatsen. Bij de twee vorige reizen was de bus telkens na 3 weken reeds volzet. Annulatie van de reis is kosteloos mogelijk tot begin mei. Daarna zorgt men best voor een vervanger.

Voor meer info of inschrijving: dorpsraad.waanrode@scarlet.be of bij Jan Vander Velpen, Oude Diestsestraat 2  3473 Waanrode (0495 32 87 30).

4. INFORMATIEVERGADERING

Einde mei vindt er een informatieavond plaats voor alle deelnemers. Daar worden dan de laatste afspraken gemaakt en de laatste informatie verschaft.

 

MAANDBLAD 'DE TUINHIER'

-----------------------------------------

‘De Tuinhier’ (vroeger 'De Volkstuin') is een interessant en kwaliteitsvol maandblad, dat handelt over het reilen en zeilen van de tuin. Zowel de groenten-, de fruit- als de bloementuin. Met zorgvuldig gekozen beeldmateriaal (in kleur), een frisse lay-out en een bijhorende lidkaart, die u op vele plaatsen kortingen geeft en dus nog geld opbrengt. Ook is er een rubriek voor bloemenschikkers en eentje voor de kinderen.

De kostprijs voor dit tijdschrift bedraagt slechts 19 euro voor 11 nummers. Dit is een kortingsprijs, voor wie een abonnement op dit tijdschrift neemt via de Culturele Dorpsraad.

Wie een abonnement wenst op dit interessante tijdschrift, kan dit bestellen bij de voorzitter (Oude Diestsestraat 2 – 0495 32 87 30) of via overschrijving van 19 euro op het banknummer BE97 7344 0313 6049 van Culturele Dorpsraad Waanrode, met vermelding ‘abonnement Tuinhier’.

Zeer warm aanbevolen aan alle tuin-, bloemen- en plantenliefhebbers!