Waanrode

Tewerkstelling

Tewerkstelling

Sinds 1984 is de Culturele Dorpsraad ook werkgever. In dat jaar werd gestart met een BTK-project voor de duur van tweemaal 6 maanden voor 5 werknemers. Dit project beoogde o.a. het herstel en de renovatie van de Parochiezaal, de hulp bij de bouw van "de Ark", de uitvoering van allerlei hersteltaken in de kerk en de bouw van de gedenkzuil (aan het Cultureel Centrum).

In 1985 werd gestart met een DAC-project voor 2 werknemers. Deze staan in voor het onderhoud van o.a. Parochiezaal, de Grot, de rozenperken en aanplantingen. Tevens zijn zij een ondersteuning voor de werking van de Culturele Dorpsraad en voor het verenigingsleven in Waanrode. Op 1/1/2003 werd het DAC-statuut in de culturele sector vervangen door een volwaardig statuut en kwamen de twee betrokken werknemers echt in dienst van de Culturele Dorpsraad.

In 1991 werd een project goedgekeurd tot tewerkstelling van een gewetensbezwaarde (bediende). In dit project werd nooit iemand tewerkgesteld wegens gebrek aan kandidaten. Bij de afschaffing van de leger- en burgerdienst werd dit project ook geschrapt.

In 1993 werd een weerwerkproject voor onbepaalde duur goedge­keurd, waardoor een derde werknemer aan de slag kon.

In 1998 werd dit weerwerkproject vervangen door een WEP-Plus-project; goed voor twee (deeltijdse) werknemers

Dit WEP-Plus-project werd op 30 september 2015 als gevolg van besparingen door de Vlaamse regering stopgezet.