Waanrode

Jaarprogramma 2014

­                                                                                                Jaarprogramma 2014

                                                                           ----------------------------------

Centraal in het jaarprogramma 2014 staat de viering van 875 jaar Waanrode.

 

Het volledige programma werd, samen met een feestlied, een feestgedicht en het nieuwe bier ‘8 75’ reeds voorgesteld op 14 december 2013 en aan de plaatselijke bevolking verspreid in een feestagenda. Het feestprogramma bestaat uit een aantal investeringen (waarvan reeds een aantal werden gerealiseerd) en een aantal vieringsactiviteiten:

Nog te realiseren investeringen in kader van viering:

- promotie van het nieuwe dorpsbier ‘875’

- aankoop van 75 vlaggen met embleem

- aanplanten van 875 begonia’s in het dorpscentrum (in mei)

- aanbrengen van naambordjes aan historische gebouwen in het dorp

- realisatie van een tijdscapsule met gedenksteen

- realisatie van een gedachtenisbeeld, te maken door plaatselijke kunstenaar R. Maho

- uitgifte van een fotoboek over het dorp (+ eventuele CD) aangevuld met lijst van plaatselijke dialectwoorden (deel 2) en aandacht voor verdwenen beroepen en kermissen (deel 3)

Vieringsactiviteiten:

-          7/03/14: Culturele erkentelijkheidsavond tijdens ‘Week van de vrijwilliger’ (week van 3-9/03/14) voor alle vrijwilligers uit het verenigingsleven in het dorp met ‘Verkiezing van de Slimste Vereniging van het dorp’

-          5-13/04/14: Polenreis met bezoek aan koor Echo in Bielsko-Biala

-          9/06/14: verbroedering met Nederlandse zustergemeente Wanroij (inwoners en verenigingen)

-          27-30/06/14: organisatie van Jubileumfeesten in zaal Bergendal, in samenwerking met de andere ‘jubilerende deelgemeenten’,

-    op 27/06: fuif voor jongeren ‘Night of the Youth’,

-     op 28/06: ‘875-Festival’ met optredens van zangeres Trisha en de zangers Danny Fabry en Robby Longo (The voice of Vlaanderen) en muzikale ondersteuning door The Yellow Moons

-     op 29/06: ‘‘Familiedag’: vanaf 14 uur: oude volksspelen en attracties uit het verleden, allerlei animatie, ‘Hagelandse Quiz me quick’ met prijs voor elke deelnemer. Vanaf 17 uur: Feestmenu en -barbecue

-     op 30/06 Seniorendag met optreden van Phil Hunter

-          11/07/14: plaatsing van een ‘tijdscapsule’ aan Torendraaiersbeeld

-          01/08/14: inhuldiging van gedachtenisbeeld van kunstenaar R. Maho

-          01-04/08/14: ‘Kerk in de Bloemen’ in kerk van Waanrode: een totale bebloeming van de kerk door de ‘European Florist Masters’ o.l.v. Annemie en Theo Duchateau

-          7/11/14: infoavond ‘Waanrode en omstreken in de eerste wereldoorlog’ met Ruben Donvil, provinciaal projectcoördinator ‘Sporen van de Groote Oorlog’, als gastspreker

-          6/12/14: voorstelling van fotoboek met dialectwoorden (deel 2) en verdwenen beroepen en kermissen in het dorp (deel 3)

-          7/12/14: organisatie van Streekproducten-Kerst-markt met bezoek van Sinterklaas en Kerstman voor de kinderen

-          28/12/14: organisatie kerstconcert in de kerk als afsluiting van het vieringsjaar

 

Daarnaast worden ook nog volgende actiepunten en activiteiten, in uitvoering van art. 3 van de statuten, gepland:

 

1°: Ondersteuning verenigingsleven door

-          behoud uitleendienst (ook aan particulieren) en gratis bedeling van flyers voor activiteiten van aangesloten verenigingen

-          uitvoering logistieke en ondersteunende karweien

-          jaarlijkse aanpassing cultuurvademecum (19e editie)

 

2°: Info-ondersteuning:

- uitgifte van "de Torendraaier" (verschijnt op 1/4, 1/7, 1/10 en 1/1) + digitale versie

- trimestriële uitgave van “Culturele Tijdingen”

           - regelmatige updating van de website www.waanrode.be

 

3°: Blijvende aandacht (ondersteuning )en waakzaamheid voor kwaliteit dorpsleven

            - ondersteuning (buurt)initiatieven ter integratie van nieuwe dorpsgenoten

           - ondersteuning van plaatselijke zelfstandigen (bedeling reclamefolders)

            - opvolging dorps- en verenigingsgebonden aangelegenheden

      - (verdere) promotie van rozenlikeur ‘Waanrode’ en bier ‘8 75’ o.a. via lidmaatschap

               ‘vzw Streek producten Vlaams-Brabant’ en op verschillende activiteiten zoals

  1. oSlotevenement Hageland+ te Diest op 11 mei
  2. oRozenfeesten te Mechelen op 15 juni
  3. oSt.-Rochusfeesten te Aarschot op 15 augustus
  4. oDijlelanddag te Haacht op 14 september
  5. o

- aandacht voor kerstmisgebeuren met verlichting kerk en plaatsing kerststal voor kerk

- medewerking aan gemeentelijke werkgroep ‘Historisch Erfgoed’ (met bijzondere

aandacht voor kapellen in Waanrode)

 

4°: Dorpsvernieuwing en –verfraaiing

-          (34e) bebloemingsactie met oproep tot deelname in ‘Torendraaier’ van 1 april

               -     onderhoud van alle bestaande en nieuwe rozenperken, pastorijtuin en andere

                     aanplantingen

-          aanplanten en onderhoud van dahliaperken in o.a. Boterbergstraat en Overstraat, pastorijtuin en Dorp

-          tagetesgroenbemesting langs Boterbergstraat, Hemelrijkstraat, Oude Diestsestraat, Oude Tiensestraat en Overstraat

 

5°: Trofee van Verdienste

-          verkiezing ‘Trofee van Verdienste’ tijdens Algemene Vergadering van 12/02

-          uitreiking van ‘Trofee van Verdienste’ op 7 maart tijdens Erkentelijkheidsavond

 

6°: Tewerkstelling

behoud van tewerkstelling van 2 VT-werknemers en WEP-Plus-Project voor 1,5 VT-

werknemers (i.s.m. Leerwerkbedrijf ‘Oost-Brabant’) maar…