Waanrode

KERK IN DE BLOEMEN - 1-3 augustus 2015

Dezelfde groep zorgde opnieuw voor de bebloeming van de kerk van Waanrode tijdens het eerste weekend van augustus 2015 (1-3 augustus) met als thema ‘Ode aan het leven’.

Wie de kerk betrad werd onmiddellijk in het portaal geconfronteerd met een mooie bebloe-ming van de 18-jarige Nicolas Delhaize uit Namen, die begin augustus, samen met enkele andere meewerkende collega’s, deelnam aan het wereldkampioenschap bloemschikken in Brazilië.

Het eerste deel van de bebloeming bevond zich in de rechterzijbeuk tussen het eerste beeld van de heilige Antonius en het zijaltaar van St.-Antonius. St.-Antonius wordt steeds afgebeeld met een lelie: lelies, die staan voor soberheid, het pure en het reine, zwaaiden hier dan ook de plak en maakten de bezoekers duidelijk dat soberheid je rijk van geest maakt.

Op de preekstoel trof men robuuste palmbladen aan maar kon men tegelijkertijd zien hoe het pure het robuuste overleeft of hoe het pure het kwade overwint.

De middenbeuk stond symbool voor alle hindernissen van het leven, voor de jungle van het leven. Men trof er o.a. vleesetende planten aan. Tegelijkertijd kon men zien hoe de mens van bovenuit wordt beschermd. Allerlei driehoeken stonden symbool voor het leven dat elke mens krijgt maar door elke mens anders wordt ingekleurd.

Het altaar stond voor het pure en het mooie van het leven. Het hoofdaltaar wilde de bezoe-ers duidelijk maken dat het leven een geschenk is, waarvoor men best dankbaar is.

In de tweede zijbeuk stond de figuur van Maria centraal als symbool van het leven. Maria als licht voor mensen, als luisterend oor, als teken van reinheid, als moeder van het nu en de toekomst. Vele vlinders verwezen naar de overtocht naar het hemelse. Net zoals de bloemen op het hoogzaal verwezen naar hogere sferen.

In de doopvont tenslotte vond men water, dat verwijst naar het water dat zo noodzakelijk is voor elk leven.

Op vrijdag 31 juli werd het project ‘Kerk in de Bloemen’ geopend door prof. dr. Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Tijdens deze opening werd Anne-mie Duchateau gefeliciteerd met haar verjaardag en ontving zij een kunstwerk van onze dorpsgenoot en bestuurder Roger Maho als verjaardagsgeschenk. Een geschenk dat een bijzondere plaats in haar leven en hart heeft gekregen.

Alle dank gaat uit naar het ganse team van de ‘European Florist Masters’ voor hun prestaties in 2014 en 2015. Zij hebben alle bezoekers enorm verbaasd zoals mocht blijken uit de herinneringsboeken, die achteraan in de kerk lagen en waarin niets anders dan lovende woorden te vinden waren.