Waanrode

Schoolkalender Vrije Basisschool de Zonnebloem

Schoolkalender Vrije Basisschool de Zonnebloem

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

V    1

Z     1

W   1        Allerheiligen

V    1

M    1            Nieuwjaar

Z     2

M    2   ZLS                    

D    2            Allerzielen

Z     2

D    2                  week 1

Z     3

D    3

V    3

Z     3

W   3

M    4   alg. oudercontact 2,4,5      

W    4 F

Z     4

M    4   ZLS                               

D    4

D    5   alg. oudercontact 3,6,7

D    5   Dag van de leerkracht

Z     5  

D    5 Sinterklaas

V    5

W   6   alg. oudercontact 1,8,9 F    

V    6  

M    6   ZLS                    

W    6 F + grootoudersfeest

Z     6

D    7

Z     7

D    7

D    7

Z     7

V    8

Z     8

W    8 F

V    8

M    8                              

Z     9

M    9                              

D    9

Z     9

D    9

Z  10

D  10  

10

Z  10

W 10 F

M 11                              

W 11 ped. studiedag

Z  11   Wapenstilstand

M 11                              

D  11

D  12

D 12 schoolsportdagen

Z  12

D 12     schaatsen

V  12

W 13 F

V 13 schoolsportdagen

M 13                              

W 13 F

Z  13

D  14

Z  14

D  14

D 14 B

Z  14

V  15

Z  15

W 15 F

V 15   ZKS

M 15   ZLS                    

Z  16

M 16   ZLS                    

D 16 13.15 uur: M (grootouders)

Z  16

D  16

Z  17

D  17

V 17 ZKS

Z  17

W 17 F

M 18   ZLS                    

W 18 F

Z  18

M 18     ZLS

D  18

D 19   scholenveldloop

D 19 B

Z  19

D  19

V  19

W 20 F

V  20  

M 20   ZLS + OC KS   

W 20   F                         

Z  20

D 21 B

Z  21

D 21     OC KS

D 21   R

Z  21

V 22   13.15 uur: M

Z  22

W 22 F

V 22 10.00: M en kerstspel

M 22                              

Z  23

M 23   R+OC LS          

D 23   B

Z  23

D  23

Z  24

D 24     R+OC LS

V  24

Z  24

W 24 F

M 25   plaatselijk verlof 

W 25 F

Z  25

M 25    Kerstvakantie

D 25 B

D  26

D  26

Z 26   smulparty

D  26                              

V 26   ZKS

W 27 F

V 27   ZKS

M 27                              

W 27                              

Z  27

D 28     survivalrun groep 8+9

Z  28

D  28

D  28

Z  28

V 29     ZKS

Z 29 winteruur

W 29 ped.studiedag

V  29

M 29   ZLS                    

Z  30

M 30   Herfstvakantie

D  30

Z  30

D  30

D  31                              

Z  31

W 31 ped. studiedag + FFEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

D    1

D    1

Z     1                   Pasen

D    1          Dag van de Arbeid

V    1

V    2

V      2     ZKS

M    2     Paasvakantie

W   2 F

Z     2

Z     3

Z     3     Spelavond

D    3                              

D    3

Z     3

Z     4

Z     4

W   4                              

V   4 13.15: M in de grot

M    4                              

M    5   R+OC                

M   5   ZLS + OCKS             

D    5

Z   5 schoolfeest

D    5

D   6 R+OC

D    6 OCKS

V    6

Z     6  

W    6 F

W    7 F

W    7 F

Z     7

M    7                              

D    7

D    8

D    8

Z     8

D    8

V    8 B: inleveren

V   9   Carnaval

V    9

M    9                              

W    9     R + F

Z     9

Z  10

Z  10

D  10

D  10                   O.L.H.-Hemelvaart

Z 10 vaderdag

Z  11

Z  11

W 11

V  11

M 11   ZLS + OC KS             

M 12   Krokusvakantie

M 12                             

D  12

Z  12

D 12   OC KS

D  13                              

D 13  

V  13

Z 13 moederdag

W 13 F

W 14

W 14 F

Z  14  

M 14   ZLS + verkeersweek              

D  14

D  15

D 15     B

Z  15

D 15 verkeersweek: verkeersdag

V  15

V  16

V  16

M 16   ZLS                    

W 16 verkeersweek + F

Z  16

Z  17

Z 17 openklasdag instappers

D  17

D 17 verkeersweek + B

Z  17

Z  18

Z  18

W 18 F

V 18 verkeersweek: brevettendag

M 18                              

M 19   ZLS                    

M 19   ZLS                    

D 19 B

Z  19

D  19

D  20

D 20 infoavond ridderklas

V  20

Z  20           Pinksteren

W 20 F

W 21 F

W 21 F

Z  21

M 21   Pinkstermaandag

D

D  21

D 22 B

D 22 sportdag groep 4+5

Z  22

D  22   schoolreis KS  

V 22 ZKS + schoolreis LS

V  23

V 23   13.15 uur: M

M 23                              

W 23 F

Z  23

Z  24

Z  24

D  24

D  24

Z  24

Z  25

Z   25   zomeruur

W 25 F

V 25   ZKS

M 25   ZLS + R+OC LS            

M 26                              

M 26   bosklas                       

D 26   ridderklas

Z  26

D 26 R + OC LS + picknick

D  27

D 27 bosklas

V 27 ridderklas + ZKS

Z  27

W 27 F + doorschuifdag

W 28 F+ infoavond bosklas

W 28 bosklas + F

Z 28 14.00: eerste communie

M 28   ZLS                    

D 28   10.00: M en receptie

D 29 bosklas

Z 29 11.00: vormsel

D  29

V 29 halve lesdag

V 30 bosklas + ZKS

M 30 plaatselijk verlof            

W 30 F

Z  30

Z  31

D  31